Науково-практичний семінар, присвячений Першому чемпіонату України з поліцейського хортингу

Науково-практичний семінар, присвячений Першому чемпіонату України з поліцейського хортингу

police_horting_k_850

11 червня 2015 року в Інституті проблем виховання НАПН України пройшов науково-практичний семінар, присвячений Першому чемпіонату України з поліцейського хортингу.

Із вступним словом виступив Іван Дмитрович Бех (доктор психологічних наук, професор, Дійсний членНаціональної академії педагогічних наук УкраїниЗаслужений діяч науки і техніки України, директор ІПВ НАПН України).

Із темою доповіді «Поліцейський хортинг – сучасний національний професійно-прикладний вид спорту» виступив Б. Б. Шаповалов (кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту міжнародного класу, учасник бойових дій в Абхазії, Боснії-Герцеговині, Косово, науковий кореспондент ІПВ НАПН України, радник Президії Міжнародної поліцейської автомобільної корпорації, президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу)

Виступи: Е. А. Єрьоменко (президент Міжнародної федерації хортингу, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України, учасник бойових дій у Республіці Афганістан). Тема «Філософсько-методологічні засади поліцейського хортингу як підготовча база працівників поліції в Україні»,

Ю. І. Радченко (доктор юридичних наук, Майстер чорного поясу (5-й ДАН) з системи самозахисту та виживання, Віце-президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу). Тема «Принципи суддівства змагань із поліцейського хортингу (демонстраційні розділи)»,

О. О. Бережний (віце-президент Всесвітньої федерації хортингу),

А. М. Карпук (директор Української федерації хортингу,Майстер спорту України з хортингу),

І. В. Кобзар (президент міжнародної федерації козацько-прикладного хортингу),

І. В. Кузора (президент федерації військово-патріотичного хортингу, методист управління освіти Оболонського району міста Києва, Майстер спорту України з хортингу), 

Ю. Г. Морозов (редактор журналу «Фізичне виховання в рідній школі»),

В. Ф. Мошковський (президент Всесвітньої федерації козацького двобою), 

Л. М. Пустолякова (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і здоров’я Національного медичного університету імені О. О. Богомольця),

С. М. Стрижаков (почесний президент та Засновник Київського міського осередку  УФХ, Президент Міжнародної Професійної Ліги Хортингу).

В обговорені взяли участь: 

Ж. В. Петрочко (доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-екпериментальної роботи ІПВ НАПН України),

О. І. Остапенко (кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії фізичного розвитку ІПВ НАПН України),

В. В. Івашковський (кандидат педагогічних наук, доктор філософії, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку ІПВ НАПН України),

О. В. Базелюк (кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької політики ІПВ НАПН України),

І. П. Білоцерківець(молодший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку ІПВ НАПН України),

І. А. Волик (методист відділу позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України),

З. М. Діхтяренко(кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку ІПВ НАПН України),

М. Д. Зубалій(кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку ІПВ НАПН України),

І. В. Рогоза (провідний психолог поліцейського центру бойових мистецтв «Закон і порядок»та ін.

Провели майстер-клас із поліцейського хортингу Б. Б. Шаповалов (5-ти разовий чемпіон світу, 4-ти разовий чемпіон Європи, володар кубку світу (2005 р.), майстер спорту чорного поясу (10-й ДАН) з поліцейської системи самозахисту і контролю, президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу) та Д. А. Полосенко (10-ти разовий чемпіон світу, 5-ти разовий чемпіон Європи, заслужений майстер спорту України, помічник президента Міжнародної федерації поліцейського хортингу).

Інформація підготовлена:

Ж. В. Петрочко, доктор педагогічних наук,
заступник директора з науково-екпериментальної роботи
ІПВ НАПН України

З. МДіхтяренко, кандидат педагогічних наук,
науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку
ІПВ НАПН України


Матеріали Науково-практичного семінару, присвяченого Першому чемпіонату України з поліцейського хортингу- завантажити PDF або завантажити PDF.


СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ
«ЗАКОН І ПОРЯДОК»

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
НАПН УКРАЇНИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ»

 

Інформаційний лист науково-практичного семінару, присвячений ПЕРШОМУ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ, який відбудеться 12 – 14 червня 2015 року в м. Києві

Напрями роботи:

  1. Військово-патріотичне виховання та фізична підготовка допризовної молоді, курсантів і військовослужбовців Збройних Сил України, працівників силових структур.
  2. Поліцейський хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України.
  3. Організація та проведення спортивних заходів із поліцейського хортингу.
  4. Історія розвитку бойових мистецтв.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Текст тез, статей без нумерації сторінок надсилати на електронну адресу: horting@meta.ua з приміткою:

«12 – 14 червня, Іванов І.І.»

Вимоги до оформлення публікації у збірнику:

Структура тези, статті повинна містити структурні елементи:

а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

в) формулювання мети тез, статті;

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки; рекомендації; перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі.

Обсяг публікації – теза (5-7 сторінок), стаття (від 8 сторінок) комп’ютерного тексту формату А 4.

Можливий друк 2-3 тез, статей у співавторстві.

Технічні параметри. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 15 мм; поля: праве, ліве, нижнє, верхнє – 20 мм. У тексті використовуються заокруглені дужки, а для посилань на джерело – квадратні: [2, с. 55-57, 69; 4, с. 29], [4, с. 29], де «2» та «4» – порядкові номери у списку використаних джерел; «55-57, 69» та «29» – номери сторінок; «,» – ставиться після порядкового номера джерела та між номерами сторінок; «;» – між порядковими номерами різних джерел.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори.

Порядок розміщення тексту статті:

  1. Розділ (по центру).
  2. Наступний рядок – у правому куті напівжирно друкуються повністю ім’я та прізвище автора (авторів); країна.
  3. Посередині великими літерами, напівжирно друкується назва статті.
  4. Список використаних джерел (великими літерами), на які посилається автор, подається у кінці основного тексту в алфавітному порядку.Більш детальну інформацію можна отримати за контактними телефонами: 
    068-737-90-74, 066-690-28-62 — Шаповалов Борис Борисович.

Добавить комментарий

Close Menu